Športoviská vybavené prvkami Dynamic Structures hravým spôsobom podporujú fyzický výkon a motivujú k prekonávaniu výziev.

Prvky Dynamic Structures umožňujú zakúsiť adrenalínové športy, ktoré sa zvyčajne praktizujú vo vzduchu, na vode alebo v horách. Tieto aktivity sú reinterpretované vo forme hier s bohatým športovým obsahom: výška, rýchlosť, akrobacia, rotácie a pod.

Ihrisko sa premieňa na skutočný dynamický priestor, kde sa fyzický výkon a prekonávanie seba miesia s adrenalínom.