Stanice Vitalita sú sústredené na jednom mieste a umožňujú vykonávať rôzne aktivity. Obsahujú prvky, ako je veslársky trenažér, bežecký trenažér, relaxačný bicykel, držadlá a pod.

Každý prvok má špecifickú funkciu, pričom kladie väčší dôraz buď na vytrvalosť alebo na odolnosť.
Jednotlivé prvky staníc Vitalita sú vždy doplnené o špecifické značenie, ktoré používateľov informuje o náročnosti každého cvičenia a srdcovej frekvencii súvisiacej s vykonávanou aktivitou.
Stanice Vitalita sú ideálne pre rodiny a je možné ich doplniť mestským mobiliárom, ktorý prináša pohodlie a komunikáciu medzi generáciami.

Finálna úprava

Referencia produktu

Počet užívateľov

Pádová hĺbka

Inclusion

herných funkcií

Produkt môžete pridať do výberu kedykoľvek kliknutím na ikonu

Na základe vášho výberu nám môžete poslať žiadosť o cenovú ponuku.

J3700

Veková kategória: 10+
Počet hráčov: 7 hráčov
HCL: 1,50 m
Rozmery: 5,49 x 3,86 x 3,20 m
Motorická inklúzia: 1/3
Zmyslová inklúzia: 0/3
Mentálna inklúzia: 0/3

J3701

Veková kategória: 10+
Počet hráčov: 1 hráč
HCL: 0,95 m
Rozmery: 2,32 x 0,44 x 1,35 m

J3702

Veková kategória: 10+
Počet hráčov: 1 hráč
Rozmery: 1,69 x 0,64 x 0,83 m

J3703

Veková kategória: 10+
Počet hráčov: 1 hráč
Rozmery: 1,58 x 0,79 x 3,20 m

J3704

Veková kategória: 10+
Počet hráčov: 1 hráč
Rozmery: 1,23 x 1,15 x 1,35 m

J3705

Veková kategória: 10+
Počet hráčov: 1 hráč
HCL: 1,50 m
Rozmery: 4,28 x 1,19 x 3,20 m

J3706

Veková kategória: 10+
Počet hráčov: 1 hráč
HCL: 2,35 m
Rozmery: 1,10 x 0,90 x 3,20 m

J3710

Veková kategória: 10+
Počet hráčov: 6 hráčov
HCL: 2,00 m
Rozmery: 7,03 x 5,41 x 3,20 m
Motorická inklúzia: 1/3
Zmyslová inklúzia: 0/3
Mentálna inklúzia: 0/3