Každý športovec – či už príležitostný alebo skúsený – vykonáva svoju aktivitu vlastným tempom a podľa svojich schopností.

Rôzne fitnes moduly a vybavenie športových dráh na športoviskách boli špeciálne navrhnuté tak, aby boli viacgeneračné a umožňovali vykonávať aktivity zamerané na udržanie alebo rozvoj fyzickej kondície.

Vďaka rozmanitosti prvkov môžu fitnes stanovištia a športové dráhy využívať viacerí ľudia naraz. Ponúkajú fyzické aktivity, ktoré je možné praktizovať v priateľskej atmosfére!

Stanice Vitalita

Jednotlivé prvky sú navrhnuté tak, aby ste moli pracovať na vytrvalosti...

Stanice Urbanix

Ozajstné fitnes zariadenia v športovom areáli

Kovová dráha pre zdravie

Okruh prispôsobený veku a fyzickým schopnostiam každého

Drevená dráha pre zdravie

Okruh prispôsobený veku a fyzickým schopnostiam každého

Street Workout

Komplexné športové a skupinové aktivity