Tieto zariadenia vždy vzbudzujú osobitnú pozornosť či už na veľkom priestranstve alebo menšom ihrisku.

Toto nezastupiteľné exteriérové športové vybavenie je určené pre každého a bez vekového obmedzenia. Umožňuje vytvoriť miesta na stretávanie sa, kde môžete vypustiť paru a slobodne sa venovať svojim obľúbeným športom.

Basketbal / Futbal / Stolný tenis

Priestor otvorený pre všetkých návštevníkov