Miesto stretnutia, kde priateľskosť ide ruka v ruke so športovaním.

Na podporu športových aktivít pre všetkých spoločnosť Proludic navrhuje a vyrába konštrukcie s basketbalovými košmi a multifunkčné športoviská, ktoré na jednom mieste spájajú futbal, basketbal, hádzanú, volejbal, hokej a bedminton. Tieto modulárne a inkluzívne zariadenia sú voľne prístupné.

Športové zásteny / Loptové ihriská

Aby ste si navzájom mohli dávať výzvy v priateľskej atmosfére