Vytvorenie vonkajšieho športového areálu poskytuje každému príležitosť na rozvoj a udržiavanie svojich fyzických a športových schopností.

Je to dynamický a priateľský priestor, ktorý tvorí vybavenie prispôsobené túžbam a schopnostiam každého, od mladistvých po seniorov : multifunkčné športoviská, fitnes stanovištia, športové dráhy, moduly Street Workout atď.

V čoraz prepojenejšom svete prispieva šport k boju proti sedavému životnému štýlu a jeho dôsledkom, t. j. obezite.

Na podporu športových aktivít pre všetkých spoločnosť Proludic navrhuje a vyrába konštrukcie s basketbalovými košmi a multifunkčné športoviská, ktoré na jednom mieste spájajú futbal, basketbal, hádzanú, volejbal a hokej.

Fitnes moduly a vybavenie športových dráh umožňujú vykonávať činnosti zamerané na udržanie alebo rozvoj fyzickej kondície.

Vybavenie Dynamic Structures inšpirované extrémnymi športmi je určené pre tínedžerov, ktorí hľadajú vzrušenie.

Konštrukcie určené pre horskú cyklistiku ponúkajú niekoľko stupňov náročnosti a sú modulárne, vďaka čomu je možné na jednom športovisku vytvoriť rôzne dráhy.

Futbalová bránka, basketbalový kôš alebo pingpongový stôl – nič sa nevyrovná tomu, keď môžete vytvoriť miesto pre ďalšie aktivity v športovom areáli.