Od sna k skutočnosti…

Spoločnosť Proludic podporuje každého zo svojich zákazníkov pri navrhovaní a realizácii veľkolepých projektov, či už z hľadiska ich rozsahu alebo navrhovaného vybavenia. Náš prístup spočíva v tom, že si predstavíme herný a oddychový priestor inak – odkloníme sa od bežných zásad a posunieme koncept o niečo ďalej s cieľom vytvoriť na mieru šité a originálne ihrisko, ktoré má zvýšiť potenciál atraktivity danej lokality.
Tento prístup predstavuje skutočnú pridanú hodnotu, pretože prostredníctvom produktov, ktoré sú väčšie, vyššie, originálnejšie, silne tematické alebo personalizované, vytvárame konkrétny príbeh, ktorý rozpráva sám za seba a ktorý je živnou pôdou pre sny všetkých používateľov, no najmä detí.
Výsledkom je ikonické ihrisko mimo akýchkoľvek stereotypov, ktoré v priebehu projektu postupne nadobúda formu a ktorému investor vtláča osobitú pečať.


Špecifický dizajn

Máte už veľmi presnú predstavu o dizajne svojho budúceho detského ihriska alebo športového areálu? Viete si ho predstaviť vo farbách vášho mesta alebo s určitými prvkami kultúrneho a historického dedičstva? Snívate o konkrétnych farbách alebo konkrétnej tematike pre svoj školský dvor, prázdninový dom alebo nákupnú pasáž? Spoločnosť Proludic v spolupráci s vami navrhne úpravy na mieru, vymyslí jedinečné vybavenie pre priestory prispôsobené vašim individuálnym potrebám.

Individuálne prispôsobenie grafiky

Na individuálne prispôsobenie vašich herných a športových zariadení používame našu dekoratívnu techniku Grafic Games, ktorá prepožičia vybaveniu vášho ihriska silnú identitu, ktorú ocení každý návštevník.

Grafic Games má autorsky plne pod kontrolou spoločnosť Proludic: táto technika je dokonalou voľbou pri vytváraní ihriska na mieru. Umožňuje vytvárať návrhy, ktoré odrážajú osobitosť každého miesta, napríklad tým, že sa inšpiruje prvkami kultúrneho, prírodného a historického dedičstva lokality, kde sa ihrisko bude nachádzať.

Výroba na mieru

Vďaka centralizácii všetkých výrobných stredísk v sídle spoločnosti Proludic naši zamestnanci krok za krokom riadia výrobumonitorovanie všetkých zariadení a herných prvkov, ktoré vytvárajú vaše detské ihrisko a športový areál. Spoločnosť Proludic, ktorá je zárukou súladu s európskymi normami EN 1176, tiež necháva všetky svoje herné prvky a zariadenia testovať v nezávislom laboratóriu, ktoré atestuje ich bezpečnosť, spoľahlivosť a pevnosť.

Táto organizácia vo výrobnom závode je skutočnou devízou, ktorá nám umožňuje vytvárať na 100 % individuálne prispôsobené ihriská, vždy v optimálnych dodacích lehotách. Ak je potrebné zapracovať úpravy, reaktívnosť našich odborníkov v kombinácii s flexibilitou našich priemyselných výrobných zariadení nám umožňuje priniesť odpoveď prispôsobenú želaniam každého zákazníka.

Vykonávanie odborného dozoru pri inštalácii a projektové riadenie

Spoločnosť Proludic má integrovanú štruktúru, ktorá zaisťuje projektový manažment každého návrhu a realizácie detského alebo športového ihriska a garantuje jeho úspech. Naše špecializované a vyškolené tímy disponujú vysokou technickou odbornosťou potrebnou na zabezpečenie koordinácie jednotlivých profesií, ktoré sa podieľajú na inštalácii herných prvkov a zariadení, terénnych úpravách a inštalácii vybavenia, prácach spojených so začlenením herného priestranstva do okolitej krajiny a tiež na realizácii bezpečnostných pozemných povrchov.

Našu operatívnu asistenciu máme dokonale zvládnutú bez ohľadu na rozsah projektu a požiadavky vyplývajúce zo špecifikácie našich zákazníkov.Potrebujete nejaké nápady? Kontaktujte nás:

Contact Page
*
Polia označené * sú povinné

Viac inšpirácií…

Banská Štiavnica, Slovensko

Lattes, Francúzsko

Gunnedah, Austrália

Brunswick, Austrália

Morton, Francúzsko

Lintford, Nemecko

La Rochelle, Francúzsko

Gedling, Anglicko

Riga, Lotyšsko

Monako

Lodz, Poľsko

Moskva, Rusko

Vigo, Španielsko