Okrem vybavenia detských ihrísk alebo športových plôch zohráva v užívateľskej prívetivosti a atraktivite lokality dôležitú úlohu aj mestský mobiliár, ktorý sa nachádza priamo na mieste alebo v jeho bezprostrednom okolí.

Ponuka mobiliáru od spoločnosti Proludic bola navrhnutá tak, aby splnila túto potrebu komplexného vybavenia. Produkty sú rozdelené do 3 kategórií (mobiliár, oplotenie, príslušenstvo) a harmonicky dopĺňajú herné alebo športové konštrukcie. Sú prispôsobené rôznym vekovým skupinám používateľov z hľadiska bezpečnosti, ergonómie, pohodlia a odolnosti.

Mobiliár, ako sú lavičky, stoly, odpadkové koše alebo prístrešky, sa tiež podieľa na relaxácii a pohode detí, sprevádzajúcich osôb a tínedžerov. Oplotenie, ktorého dizajn je navrhnutý tak, aby sa dokonale včlenil do akéhokoľvek prostredia, posilňuje bezpečnosť každého detského alebo športového ihriska.
Značenie poskytuje informácie pre používateľov oddychových zón.