Chvíle zdieľania a spolupráce na ihrisku

Senzorické a didaktické herné zariadenia zbystrujú myseľ dieťaťa, zvyšujú jeho kognitívne schopnosti a podporujú komunikáciu medzi deťmi, ba dokonca aj vzájomnú pomoc pri riešení cvičení. Herné panely hravou formou rozvíjajú koncentráciu a schopnosť premýšľať. Aktivity využívajúce piesok a vodu sú bohaté na stimulujúce senzomotorické vnemy a podporujú kreativitu tých najmenších. Hudobné hry zdokonaľujú sluchové schopnosti detí. Interaktívne hry vyžadujú, aby dieťa čo najrýchlejšie skoordinovalo pozorovanie a pohyb. Všetky herné zariadenia sa vo veľkej miere prispievajú k socializácii detí na ihrisku.

Herné panely & zvukové a hudobné herné prvky

Ideálne pre rozvoj zmyslového vnímania

Herné zariadenia do pieskoviska

Nevyčerpateľný zdroj zmyslových zážitkov

Piesková fabrika

Pretvorenie tradičného pieskoviska

Vodné herné zariadenia

Zdroje objavov, experimentov a interakcií

Interaktívne herné zariadenia

Na rozvoj pamäti, schopnosti reagovať a rýchlosti