Dynamické herné zariadenia sú často hviezdami exteriérových detských ihrísk.

Pružinové zariadenia, otáčavé zariadenialanové dráhy vnášajú do herných aktivít detí rytmus a povzbudzujú k fyzickej výkonnosti už od útleho veku, čo je veľmi dôležité pre ich zdravý vývin. Sú skutočnými pomocníkmi pri rozvíjaní rovnováhy a koordinácie pohybov u najmenších. Starších naplnia radosťou pocity kývania, kĺzania a otáčania, ktoré prežívajú samostatne alebo v skupine.

Pružinové herné zariadenia

Sortiment, ktorý ponúka deťom potešenie z hojdania

Otáčavé herné zariadenia

Herné prvky, z ktorých sa deťom bude točiť hlava!

Posuvné herné zariadenia

Aby ste mali veľa zážitkov!