Kvalita produktov Proludic je uznávaná viac ako 30 rokov.

Dizajn je jadrom našej inovačnej stratégie a my nikdy neprestávame používať našu kreativitu, aby sme vám v súlade s technickými normami mohli ponúkať nové, inovatívne a zábavné produkty!

Rovnako ako v prípade spoločností uznávaných pre svoje know-how a kreativitu, na trhu sa pravidelne ponúkajú aj falzifikáty a kópie produktov spoločnosti Proludic. Tieto falzifikáty a kópie neposkytujú záruky kvality poskytované spoločnosťou Proludic. 

Všetky prvky tvoriace našu webovú lokalitu (značky, logá, návrhy a modely, texty, fotografie atď.) sú výhradným vlastníctvom spoločnosti Proludic a naše výtvory sú chránené právami duševného vlastníctva, najmä autorskými právami a právami na dizajn a modely.

V dôsledku toho je akékoľvek rozmnožovanie, znázorňovanie, úpravy, prispôsobenie, ponuka na predaj, nákup, predaj, distribúcia a vo všeobecnosti akýkoľvek spôsob zneužívania výtvorov a značiek Proludic prísne zakázané, s výnimkou predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Proludic.

Akékoľvek porušenie práv spoločnosti Proludic bude pravdepodobne predstavovať falšovanie a/alebo nekalú súťaž, ktorá spôsobí jeho autorovi občianskoprávne a/alebo trestnoprávne sankcie.