Webový dizajn a hosting

IRIS Interactive, „Créateur d’empreintes digitales“
Cité numérique du Pensio
4 rue du PNDF
43000 Le Puy en Velay
(Sídlo spoločnosti)
Tel.: +33 (0)4 71 04 93 01

www.iris-interactive.fr

Vydavateľ a vlastník webovej lokality

Proludic – SAS (č. SIRET: 347 839 193 000 21)
ZAC de l’étang Vignon 181 rue des Entrepreneurs
37210 Vouvray – FRANCUZSKO

Správca webovej lokality: webmaster@proludic.fr

Všeobecné podmienky používania webovej lokality a ponúkaných služieb

Používanie webovej lokality www.proludic.com/sk znamená úplné prijatie všeobecných podmienok použitia popísaných nižšie. Tieto podmienky použitia môžu byť kedykoľvek upravené alebo doplnené, preto by ich používatelia webovej lokality www.proludic.com/sk mali pravidelne kontrolovať.

Táto webová lokalita je používateľom bežne vždy prístupná. O prerušení kvôli technickej údržbe však môže rozhodnúť www.proludic.com/sk, ktorá sa potom bude snažiť vopred oznámiť používateľom dátumy a časy zásahu.

Webová lokalita www.proludic.com/sk je pravidelne aktualizovaná správcom webovej lokality. Právne oznámenia je možné kedykoľvek zmeniť: sú však záväzné pre používateľa, ktorý by ich však mal čo najčastejšie čítať, aby sa s nimi zoznámil.

Rozsah obsahu

Napriek starostlivosti pri zhromažďovaní informácií a vytváraní webových stránok pomocou najnovších techník môžu na tejto webovej lokalite spoločnosti Proludic zostať alebo byť vložené chyby, vynechania, nepresnosti, škrty alebo doplnky, ktoré nemôžeme ovplyvniť. Z tohto dôvodu sa nemôžeme, výslovne ani implicitne, zaručiť za celý obsah webovej lokality; používateľ webovej lokality a informácií, ktoré obsahuje, berie na vedomie, že ich používa na vlastné riziko a nebezpečenstvo a že spoločnosť Proludic preto nemôže niesť zodpovednosť za akékoľvek priame alebo nepriame škody akéhokoľvek druhu, ktoré spôsobia všetky alebo časť informácií použitých na tejto webovej lokalite.
Rovnako spoločnosť IRIS Interactive nemôže niesť zodpovednosť za povahu alebo obsah webových lokalít, na ktoré sa odkazuje na nasledujúcich stránkach, a najmä za tie, na ktoré je prístup povolený použitím hypertextových odkazov nachádzajúcich sa na stránkach tejto webovej lokality. V súlade so zákonom č. 78-17 zo 6. januára 1978 máte právo na prístup k údajom, ktoré sa vás týkajú, a ich opravu.
Všetky informácie uvedené na webovej lokalit www.proludic.com/sk sú iba informatívne a môžu sa meniť. Okrem toho informácie na webovej lokalite www.proludic.com/sk nie sú vyčerpávajúce. Podliehajú zmenám, ktoré boli vykonané od ich zverejnenia online.

Autorské práva – Copyright © – Odkazy

Rozmnožovanie na papieri

Rozmnožovanie stránok tejto webovej lokality na papieri je s výnimkou ikonografie povolené za nasledujúcich podmienok:

  • bezplatná distribúcia,
  • rešpektovanie integrity rozmnožovaných dokumentov (žiadne úpravy alebo zmeny akéhokoľvek druhu),
  • výslovné uvedenie webovej lokality Proludic ako zdroja a zmienka, že práva na rozmnožovanie sú vyhradené a prísne obmedzené.

Rozmnožovanie na elektronickom médiu

Rozmnožovanie celého obsahu tejto webovej lokality alebo jeho časti na elektronickom médiu je povolené za predpokladu, že bude zdroj (Proludic) jasne a čitateľne doplnený a bude uvedené „Práva vyhradené“.
Použité informácie by sa mali používať iba na osobné, asociačné alebo profesionálne účely; akékoľvek použitie na komerčné alebo reklamné účely je vylúčené.

Súbory cookie

Prehliadanie webovej lokality  Proludic  môže viesť k umiestneniu súborov cookie do počítača používateľa. Cookie je malý súbor, ktorý neumožňuje identifikáciu používateľa, ale zaznamenáva informácie súvisiace s prehliadaním webovej lokality na počítači. Takto získané údaje majú uľahčiť následné prehliadanie webovej lokality a majú tiež umožniť rôzne opatrenia návštevnosti.
Odmietnutie umiestnenia súboru cookie môže znemožniť prístup k určitým službám. Používateľ však môže svoj počítač nakonfigurovať nasledovne a odmietnuť inštaláciu súborov cookie:

V prehliadači Chrome: karta Nastavenia/Zobrazenie pokročilých nastavení

  • Ak chcete povoliť súbory cookie, vyberte položku Povoliť lokálne ukladanie údajov (odporúča sa).
  • Ak chcete súbory cookie zakázať, vyberte položku Zakázať ukladanie údajov všetkým stránkam.
  • Nastavenia uložte kliknutím na tlačidlo OK.

V programe Internet Explorer: karta Nástroje/Možnosti internetu.

  • Kliknite na položku Ochrana osobných údajov a vyberte položku Blokovať všetky súbory cookie.
  • Potvrďte stlačením tlačidla OK.

Rozhodné právo a voľby právomoci súdu

Akýkoľvek spor v súvislosti s používaním webovej lokality spoločnosti Proludic podlieha francúzskemu právu.
V prípade sporu budú mať výlučnú právomoc francúzske súdy.

Ochrana osobných údajov

Vyhlásenie pre CNIL

V súlade so zákonom č. 78-17 zo 6. januára 1978 (v znení novely vydanej ako zákon č. 2004-801 zo 6. augusta 2004 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov) o informačných technológiách, súboroch a slobodách bola táto webová lokalita predmetom vyhlásenia Národnej komisii pre informatiku a slobody (www.cnil.fr).

Právo na prístup

Pri uplatňovaní tohto zákona majú užívatelia internetu právo na prístup k svojim osobným údajom, ich opravu, úpravu a vymazanie. Toto právo je možné uplatniť poštou alebo elektronicky:  Kontakt
Zhromaždené osobné údaje nie sú žiadnym spôsobom poskytované tretím stranám, s výnimkou prípadného riadneho výkonu služby objednanej používateľom internetu.

Dôvernosť

Vaše osobné údaje sú dôverné a za žiadnych okolností nebudú poskytnuté tretím stranám okrem riadneho výkonu služby.