Poskytnite každému dieťaťu prostriedky na to, aby prežilo svoje detstvo naplno

V spoločnosti Proludic je inklúzia základným bodom našej filozofie, pretože veríme, že všetky deti by mali mať prístup k rovnakým hrám.

Nejde o vymazanie rozdielov, ale naopak o ich prijatie prostredníctvom herných zariadení a vybavenia prístupného pre všetkých. Našou túžbou je, aby sa deti spolu hrali v prajnom prostredí, aby sa zabránilo izolácii a umožnilo každému napredovať vlastným tempom a podľa svojich schopností. Inklúzia je prínosom pre všetkých, zdravé deti aj deti so zdravotným postihnutím, pretože je obohacujúce učiť sa od ostatných, aj keď sa od seba odlišujeme.

Ako výsledok spolupráce s odborníkmi (výskumníci, zdravotnícki pracovníci, špecialisti na univerzálny dizajn, združenia detí so zdravotným postihnutím) sme identifikovali špecifiká a potreby detí so zdravotným postihnutím na detskom ihrisku a našli páky, ktoré je potrebné použiť na vyrovnanie rozdielov a zaručenie prístupnosti pre všetkých. Naše diskusie nám umožňujú priniesť odpovede na otázky týkajúce sa herných zariadení a vybavenia, ktoré sú vhodne vybraté, prispôsobené potrebám detí a za žiadnych okolností nie sú stigmatizujúce, a to ani pri ich používaní, ani tým, ako ich deti vnímajú.


Inkluzívne herné zariadenia, ktoré nadobúdajú svoj plný význam

Naše herné zariadenia sú hodnotené podľa miery inklúzie, s číselným označením od 1 do 3 (hodnotenie na základe štandardu ADA – American with Disabilities Act). Informácie o jednotlivých úrovniach inklúzie, znázornené stupnicou, sú k dispozícii na našich webových stránkach s produktmi a umožňujú filtrovať produkty podľa špecifikovanej úrovne.

Multifunkčné zariadenia

Prístupnosť pre deti s motorickým postihnutím je zlepšená prítomnosťou rampy, nízko umiestnených plošín, pozemných herných prvkov a bezpečných schodov.

Herné činnosti, odohrávajúce sa vo vnútri herných zariadení aj mimo nich podporujú mobilitu, jemné motoriku, kognitívne schopnosti a prebúdzanie zmyslov. Otvorov je väčší počet a sú ľahko prístupné, aby umožnili sprevádzajúcim osobám vykonávať aktivitu spolu s deťmi, podporovať ich alebo v prípade potreby rýchlo zasiahnuť.


Malé domčeky

Domčeky na hranie sú navrhnuté so širokými vstupmi, podpornými prvkami a vnútornými rozmermi, ktoré sú dostatočne veľké na ľahké manévrovanie. Vďaka tomu umožňujú prístup všetkým deťom. Usporiadanie herných prvkov vo vnútri aj mimo zariadenia uľahčuje integráciu detí na invalidnom vozíku.

Domčeky na hranie sú tiež odpoveďou na senzorický profil autistických detí. Stávajú sa útočiskom, ktoré im umožňuje izolovať sa v pokojnom priestore a nerušene pozorovať okolité dianie.


Závesné hojdačky

Hojdanie má pozitívne účinky na vnútorné ucho detí s poruchami sluchu a pôsobí upokojujúco na deti s duševnými poruchami. Udržanie polohy je prvoradým predpokladom pre poskytnutie pocitu bezpečia deťom s poruchami zraku alebo s poruchou držania tela. Sedadlá sú preto vybavené ochrannými bočnicami alebo majú podobu koša, takže zaručujú správnu polohu chrbta a zaisťujú stabilitu tela počas aktivity.

Hojdačka pre invalidný vozík je priamo prístupná zo zeme a nevyžaduje si presadanie z invalidného vozíka.


Pružinové herné zariadenia

Sú vybavené operadlami, bočnicami, držadlami a opierkami nôh. Uľahčujú prístup deťom s motorickým postihnutím a poskytujú oporu ich telu počas hry, aj keď zrýchlia tempo. Kmitanie pružinových zariadení tiež pôsobí na autistické deti upokojujúco.


Otáčavé herné zariadenia

Otáčavý pohyb má pozitívne účinky na vnútorné ucho detí so sluchovým postihnutím. Rukoväte, široké sedadlá a zapustené sedadlá s bočnou ochranou sú nevyhnutné pre bezpečnosť a vytvorenie pocitu bezpečia u detí s ťažkosťami držania trupu. Otáčavé herné zariadenia s nízko umiestnenou plošinou ponúkajú mladým ľuďom na invalidnom vozíku jednoduchšie použitie.


Tematické herné zariadenia

Tematické herné zariadenia rozvíjajú predstavivosť, fantáziu a interaktivitu dokonca aj u detí s mentálnym postihnutím, ktoré majú menej rozvinuté mentálne schopnosti a schopnosť vnímať symboliku.

Poskytujú bezbariérový prístup deťom s motorickým postihnutím vďaka prítomnosti rámp, širokých otvorov, herných panelov umiestnených vo výške invalidného vozíka, uchopovacích a stabilizačných prvkov.


Trampolíny

Odrážaním si dieťa uvedomuje svoje telo v priestore a zlepšuje si držanie tela. Trampolíny sú umiestnené na úrovni zeme a umožňujú deťom na invalidnom vozíku, aby zaujali pozíciu v strede odrazovej plochy a za pomoci sprievodnej osoby si užili pocity spojené s nadskakovaním.


Zvukové kvety

Zvukové kvety sú multisenzorické stimulačné zariadenia. Každý kvet je zložený z dvoch prvkov v jasných a doplnkových farbách, s gravírovaním na jednej strane. Každý kvet pri otáčaní stredového prvku vydáva špecifický zvuk. Zrakovo, sluchovo, motoricky alebo intelektuálne postihnuté dieťa nájde prostredníctvom tohto zariadenia typ stimulácie, ktorý je pre neho vhodný. Zakrivený tvar stonky každého kvetu navyše umožňuje, aby sa ku kvetu ľahko dostali aj deti na invalidnom vozíku.


Herné panely

Herné panely sú nízke prvky umiestnené na zemi, preto sú vhodné pre deti s motorickým postihnutím.
Kontrast farieb medzi panelmi a hracími prvkami stimuluje zrakovú ostrosť, pričom podporuje všímavosť a pomáha dieťaťu lepšie porozumieť aktivitám.
Hudobné panely sú hmatové herné zariadenia, ktoré sa ľahko používajú, a vydávané zvuky stimulujú sluchové schopnosti.


Športové vybavenie a fitnes stanovištia

Športové vybavenie rozvíja motoriku, posilňuje svaly, zlepšuje držanie tela, zvyšuje sebadôveru a podporuje kolektívneho ducha. Prínosov je celý rad, a to bez ohľadu na fyzické, mentálne alebo zmyslové schopnosti dieťaťa.

Ergonómia a výška fitnes zariadení uľahčujú prístup osobám so zníženou pohyblivosťou alebo na invalidnom vozíku. Lakťové opierky okrem svojej úlohy pri precvičovaní svalov poskytujú oporu v sediacej polohe a umožňujú zdravotne postihnutým športovcom udržiavať rovnováhu.


Odporúčanie zákazníkov – Obecné ihrisko – Notre-Dame-de-Gravenchon

Notre-Dame-de-Gravenchon (Francúzsko)

Toto ihrisko je spôsob, ako zvýšiť povedomie všetkých detí o zdravotnom postihnutí. Každý detail umožňuje zdravým deťom aj deťom so zdravotným postihnutím hrať sa spolu bez rozdielu. Spoločnosť Proludic nás dokázala vypočuť a priniesť riešenia na naše problémy.

Fabienne Beaudoin – Vaucelle – zástupkyňa starostu, zodpovedná za vzdelávanie, mládež a šport

Máte projekt inkluzívneho ihriska?

Vyžiadajte si alebo si prezrite náš katalóg „Inkluzívne ihrisko“, ktorý je dôkazom silného záväzku voči deťom so zdravotným postihnutím. Ponúka relevantné riešenia, pokiaľ ide o produkty a vybavenie, aby bolo ihrisko priestorom pre každého.


Potrebujete nejaké nápady? Kontaktujte nás:

Contact Page
*
Polia označené * sú povinné