Vytváranie herných zariadení…. Vytváranie zážitkov

Spoločnosť Proludic má 30 rokov skúseností v oblasti návrhovnzábavného vybavenia a realizácií voľne dostupných detských ihrísk a športovísk v celom svete.

Naša kreativita, vedomosti a odbornosť a nadobudnuté  skúsenosti nám umožňujú navrhovať jedinečné riešenia, ktoré spĺňajú potreby užívateľov a prevádzkovateľov. Predstavujeme výzvu pri vytváraní príťažlivých rekreačných oblasti, ktoré obsahujú inovatívne a originálne výrobky. Spoločnosť Proludic realizovala vo svete viac ako 90.000 detských ihrík a neustále preukazuje svoju schopnosť poskytovať personalizované a trvalé konštrukčné riešenia.